امروز جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۳۹

صنایع پلیمر آبشار آذربایجان

حامد زنده دل

Iran

آذربایجان شرقی - شبستر

شبستر،شهرک صنعتی شبستر بلواراصلی،قطعه228

  • ۰۴۱۴۲۴۸۴۵۱۰
  • ۰۹۱۴۴۷۱۳۰۳۶

۰۴۱۴۲۴۸۴۵۱۰

۰۲۱۸۹۷۸۸۹۹۴

۰۹۱۴۴۷۱۳۰۳۶

www.ravanplast.ir